Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura, należy utworzyć konto z danymi firmowymi. Faktura w formacie PDF zostanie dołączona do e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówienia. Dokument będzie również dostępny w sekcji „Moje zamówienia” (opcja dla zarejestrowanych użytkowników). Nie ma możliwości zmiany innego dokumentu sprzedaży na fakturę po jego wygenerowaniu.