Przy szybkich zakupach nie ma konieczności podawania wszystkich informacji o wysyłce oraz płatnościach. Możemy wybrać już wcześniej wprowadzone informacje lub zapisać dane z bieżącego zamówienia i wykorzystać je do realizacji przyszłych zamówień. Mamy możliwość zapisania dowolnej liczby kart kredytowych oraz adresów dostawy.

Dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu danych, klikając „Zrealizuj zamówienie” na stronie koszyka automatycznie zostaniemy przeniesieni do podsumowania zakupów. Możemy na tym etapie sprawdzić poprawność danych do zamówienia. Zawsze możemy zmienić domyślną kartę wybraną do opcji „Szybkich zakupów”. Aby zmienić domyślną kartę szybkich zakupów musimy wejść w zakładkę „Moje konto” a następnie w sekcję „Sposoby płatności”. Szybkie zakupy nie są możliwe dla użytkowników niezarejestrowanych.